youtube-KAHI NETWORKING SITES WAR DHARMANBADDAL CHALLELYA GHRUNASPAD CHARCHA

By | June 18, 2015

Subject of Complaint :KAHI NETWORKING SITES WAR DHARMANBADDAL CHALLELYA GHRUNASPAD CHARCHA

Company / Product Name:youtube

State :Maharashtra
Complaint Details : kahi youtube videos chya khli kahi ghrunaspad charcha chaltat dharmanvishayi ya charha atishay lajirwanya asun krupaya yachi dakhal gheun tyat sudharna annyasathi hotil titke prayatna karave. loka hindu muslim ya waril charchet ekmekanchya dharmanna ani devanbaddal lajirwanya goshti karat ahet krupaya aplya news paper marfat kahi badal honyas magrgadarshan tasech prayatna karave

Name :RAHUL RAMESH PAWASKAR
Mobile no :9768674924
Email address :VP786583@GMAIL.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *